Complot Profeten

Het spel waar de waarheid altijd bovenwater komt

Jaar

2021

Samen met Marley van Reenen heb ik het project ‘Complot Profeten’ uitgevoerd als reactie op de groeiende polarisatie, versterkt door factoren zoals de Netflix-documentaire ‘The Social Dilemma’ en de coronapandemie. Ons doel was bewustwording te creëren onder jongeren over de negatieve effecten van polarisatie in discussies.

In het dagelijks leven worden we overladen met informatie uit verschillende mediakanalen, wat vaak leidt tot een ‘confirmation bias’. Dit fenomeen draagt bij aan frictie in discussies en ongewenste polarisatie. Om dit te doorbreken, hebben we het project ‘Complot Profeten’ ontwikkeld, waarin we met behulp van een spel jongeren bewust maken van polariserende discussietactieken, met complottheorieën als thema.

In het spel nemen spelers de rol aan van ‘Complot Profeet’, waarbij ze debatteren en tactieken toepassen om ongewenste polarisatie op te wekken. Door deze rollen op overtuigende wijze te belichamen, leren ze welke gedragingen polariserend zijn. Deze bewustwording strekt zich uit buiten het spel en biedt jongeren inzicht in de impact van hun woorden en acties op polarisatie in de echte wereld. De ontwikkeling van het spel gebeurde in samenwerking met Marley van Reenen.

Lees meer op de site
Meer werk
Meer werk
Meer werk
Meer werk
Meer werk
Meer werk